OLYMPUS DIGITAL CAMERA

28/07/2014 – Кмет и двадесет деца от Центъра за работа с деца и младежи в Леденик участваха заедно в играта  „На самотен остров“

„Искам да карам велосипед, искам да имам таблет, искам да си чатя и да гледам детски канали, искам да играя футбол, да ям шоколад, да съм с приятели..“ С най-нормалните за всяко днешно дете желания започна на 24 юли първият тренинг на децата в Леденик, организиран по партньорското споразумение с проект „Мобилни екипи“ на SOS Детски селища България във В.Търново.

„Предизвикателство към тях беше желанието ни да ги научим да идентифицират универсалните човешки потребности, да разграничават „нуждите“ от „желанията“, да познават емоциите, свързани с тези нужди“ – споделят социалните работници от мобилния екип на  SOS Детски селища – „затова предложихме играта „На самотен остров“. Децата трябваше да си представят, че са корабокрушенци, които намират вълшебна бутилка и Духът в нея е готов да им окаже помощ за оцеляване, ако успеят да подредят правилно десет желания, но само ако те съвпадат и с неговите  възможностите: здрава и топла колиба; карта до единственото място на острова с ядливи плодове; възможност да те намери местното племе; лък и копие; говорещ  папагал; похвала от вожда на племето; празен тефтер и молив; карта до единственото място на острова с питейна вода; амулет; компютър без интернет. Условието беше по две желания на седмица. Разгорещените спорове в групите кога и как оцеляваш, какво е по-важно да получиш – похвала от вожда или амулет, какво е днес един компютър без интернет бяха за нас гаранция, че вървим във вярната посока. В направеното обобщение децата показаха, че разбират разликата между това, да имаш нужда от храна и да искаш всеки ден поне по един сладолед. Разбира се, кой не би искал!..“

Тренингът, завършил със състезание за най-висока кула от сламки и кламери, е първи за групата деца, но не и последен. Планирани са още и през август, и през септември, тогава с участие и на родители, и на  деца. Идеята на партньорството със Сдружение SOS Детски селища е да се работи за развиване на уменията на младите хора в сферата на емоциите, себепознанието, общуването през призмата на по-позитивна нагласа към света, както и през призмата на личното тренинг Леденик преживяване. Децата са деца и учат най-добре през игра и опит.

Мобилен екип В.Търново

Публикувано в: Новини