kolaj crop

На 21 февруари 2012 г. в Министерство на труда и социалната политика се проведе дискусия на тема “Аз съм от значение – Подкрепа при напускане на грижа“.

Представители на НПО и държавния сектор обсъдиха възможностите за подобряване на условията, в които живеят младежите след напускане на различни форми на грижа, извън родното семейство.

Събитието бе инициирано от SOS Детски селища България и в неговите рамки специалисти от организацията представиха резултати по проекта Подкрепа при напускане на грижата и свързаната с него кампания „Аз съм от значение“. През последната година и половина в проекта активно се включиха над 40 младежи, на които предстои да напуснат грижа. Техните послания, изразени по време на проведените дискусии и в снимки от фотоконкурса „Аз съм от значение“, са в основата на препоръките за промени в законодателството, които няколко неправителствени организации ще внесат в Министерство на труда и социалната политика тази пролет.

В хода на дискусията Пламен Стоянов, национален директор на SOS Детски селища България и Анастасия Гоцева, директор „Развитие програми“, представиха резултатите от проекта на национално ниво, а Радостина Панева, съветник застъпничество в континенталния офис на международната федерация SOS Children’s Villages International представи добрите практики в областта и международния опит от проекта, изпълняван към момента в 21 страни от Европа и Централна Азия.

В дискусията се включиха Калин Каменов, заместник-председател на Държавна агенция за закрила на детето, представители на Агенция за социално подпомагане, Националното сдружение на общините в Република България, Национална мрежа за децата, представители на неправителствените организации: Международна социална служба, ФИЦЕ, АГАПЕДИА, Фондация за социална промяна и включване, Фондация зaщитено жилище “Заедно”, Сдружение „Деца и юноши“, Сдружение ОКСАБ – 2006; ЦНСТ Велико Търново.

Публикувано в: Новини