Сдружение SOS Детски селища България осигурява семейство и здравословна среда за развитието и израстването на лишени от родителска грижа деца в SOS Детските селища Трявна и Дрен и SOS Младежките домове в София и Велико Търново. SOS Детски селища България оказва и действена помощ на деца в риск да загубят грижата на своите родители чрез Центовете за обществена подкрепа в София, Радомир, Велико Търново и Габрово.

За притежателите на карта Borica Maestro

Еднократно дарение