SMALL

10/04/2015 – В края на месец март 2015 година екипът на Центъра за обществена подкрепа в Радомир към Сдружение „SOS Детски селища България“ организира групова работа с родители на тема „Детската тревожност“. Участниците бяха мотивирани да развиват и усъвършенстват своите умения, за да бъдат успешни родители. Те споделяха своите страхове и притеснения, обсъждаха тревогите и терзанията на собствените си деца.
По темата бе работено в малки групи и под формата на игри, като целта бе участниците да осъзнаят, че за преодоляването на детските страхове и тревожни състояния има значение доверието на възрастните и тяхното присъствие и подкрепа при справянето с тези преживявания. Родителите бяха стимулирани така, че да осъзнаят, че страхът е неотменна част от живота ни, но когато има кой да ни помага и направлява, тревогите намаляват.
Благодарение на своя собствен опит и подкрепата на водещите на групата, родителите успяха да изградят умения за справяне с тревожните преживявания на своите деца, като уважават страховете им, насърчават смелото поведение, използват успокояващи и предразполагащи стратегии и даряват децата си с топлота, внимание и любов.

Диляна Димитрова и Емилия Страхилова – социални работници от Център за обществена подкрепа в Радомир към Сдружение „SOS Детски селища България“

Публикувано в: Новини