OLYMPUS DIGITAL CAMERA

05/12/2016 – СПИН няма едно лице, СПИН има 35 милиона лица, не бъди едно от тях! С това обръщение на 30 ноември в хотел „Алегро“ започна младежкото събитие, организирано от Центъра ни за обществена подкрепа във В.Търново. Събитието сложи край на едномесечната антиспин кампания, която Центърът проведе.

„В рамките на кампанията подготвихме и разпространихме материали в някои от населените места в общината – Ресен, Самоводене, Дебелец, в градските училища, сред младежи от Центровете за настаняване от семеен тип за деца и младежи в града. Питахме и родителите, които сега ползват услуги в Центъра, и стигнахме до тревожния извод – не само информирането е от значение, а липсата на нагласа да изграждаш поведение“, коментират от Центъра ни за обществена подкрепа.

Родители с едно или с повече деца, родители с добро образование или без образование, не говорят на децата си за безопасен секс, защото очакват това да се прави в училище, или просто смятат, че децата им са малки. Родителската ненагласа да се говори по тази тема се потвърди и днес, когато повече от 40 присъстващи на събитието момчета и момичета имаха възможността да изгледат филма „Ти гониш“, да дискутират по него, да се запознаят с начините на заразяване и предпазване от ХИВ вируса. Попитани дали биха споделили вкъщи темата на днешното събитие, повече от половината бяха единодушни: „Не, в никакъв случай! Не говорим за тези неща с родители, те ни мислят за малки деца!“ Всички обаче сложиха името си на червеното табло под текста: „Не искам да бъда едно от тридесетте и пет милиона лица, затова ще разкажа за наученото днес на своите приятели и познати“.

След края на събитието някои се върнаха в залата, за да поискат още от пакетчетата с подготвени информационни материали. Младежите се забавляваха в груповото състезание за най-атрактивно представяне на идеята „Антиспин послание“ и развихриха въображението си. Идеята ни да провокираме активност, да отворим пространство за диалог, да дадем информация, беше реализирана. За екипа ни остава задоволството, че видяхме откритите лица на 44 момчета и момичета, надеждата, че те утре няма да бъдат сред онези 35 милиона лица на СПИН и гордостта, че присъстващите ръководители на децата поискаха да проведем още тренинги или подобни младежки събития.

Албена Добрева,

Ръководител на Център за обществена подкрепа, В.Търново

Публикувано в: Новини