20170428_151200_site

03/05/2017 – На 28 април екипът на SOS Центъра ни за обществена подкрепа в Габрово съвместно с ученици от четвърти клас при ОУ „ Неофит Рилски“ направиха демонстрация от практическите игри, включени по проект „Общувам и играя без агресия“. Това бе в рамките на заключителното събитие от кампанията „Да на доброто! Не на насилието!“ – инициатива на Областна администрация Габрово.

Екипът на SOS Центъра ни за обществена подкрепа в Габрово реализира проекта „ Общувам и играя без агресия“ от януари 2017г. сред ученици от 1 до 5 клас в основните училища „Неофит Рилиски“ , „Иван Вазов“ и „Цанко Дюстабанов“. В седем тематично обособени тренинга, чрез решаване на казуси, ролеви игри и споделяне на лични преживявания, децата се учат да бъдат толерантни към връстниците си, да се справят с конфликтни ситуации, да работят в екип и развиват умения за общуване и съпричастност.

Публикувано в: Новини