20170224_151526_site

09/03/2017 – На 24 февруари в SOS Центъра ни за обществена подкрепа в Перник се проведе групова работа за родители на тема „Да бъдеш родител“. В нея взеха участие всички онези родители, които биха искали да повишат знанията и уменията си за по-добро родителстване. Целта беше да се повиши чувствителността им към проблемите на техните деца.

Основните задачи по време на груповата работа бяха:

– Изграждане на реалистична и позитивна представа за ролята и отговорността на родителя;

– Повишаване на знанията и уменията на родителите относно здравна култура, сексуално възпитание и семейно планиране;

– Създаване на връзка родител-дете, повишаване на самочувствието и увереността на родителите;

– Запознаване и осмисляне  значението на игровата дейност за психическото развитие на детето;

– Повишаване на знанията и уменията на родителите за ориентиране в проблемите на децата им и адекватен подход в отговор на техните потребности;

– Повишаване на чувствителността на родителите към общуване в семейството и развиване на отношения, които предразполагат към споделяне и откритост;

– Запознаване със същността на явлението детска тревожност, разпознаване на различните страхови преживявания и придобиване на умения за правилното им преодоляване;

– Запознаване на участниците с формите на домашно насилие и причините жертвата да остане при насилника;

– Обсъждане на неприемливи методи за наказание, прилагани от някои родители;

– Значението на умението за активно слушане в комуникацията родител-дете;

– Изграждане на умения у родителите за преодоляване на конфликти с техните деца.

Участниците в първата групова работа проявиха голям интерес и активност. Те бяха откровени и споделяха открито своите проблеми. Определиха и дата за следващата среща – 10 март.

Груповите работи с родителите ще продължат до декември 2017 г., след което се надяваме родителите да разширят знанията си за потребностите на своето дете. Вярваме, че участниците ще започнат да се поставят на мястото на децата си във всяка една ситуация и всички ще осъзнаят първостепенното значение на семейството при възпитанието на детето.

Организацията и изготвянето на цялостната програма за провеждането на груповите занимания се извършва от Диляна Димитрова и Емилия Страхилова – социални работници към SOS Центъра ни за обществена подкрепа в Перник.

Публикувано в: Новини