Корпоративните ни партньори ползват данъчни облекчения до 10% от положителния си счетоводен финансов резултат

За всяко направено дарение при заявка SOS Детски селища България издава удостоверение за дарение, което фирмите могат са използват за получаване на данъчни облекчения, съгласно чл. 31, ал. 1, т. 14 от ЗКПО. Вашето удостоверение можете да заявите на e-mail: office@sosbg.org

Фирмите могат да намалят до 10 на сто от положителния си счетоводен финансов резултат, като направят дарение в полза на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, на специализирани институции за деца съгласно Закона за закрила на детето – домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа.

Сдружение SOS Детски селища България е вписано в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел под № 20021009009.

Нашите банкови сметки

Райфайзенбанк (България) ЕАД

BIC: RZBBBGSF

в лева: IBAN: BG76RZBB91551060353913

в EUR: IBAN: BG64RZBB91551460353902

в USD: IBAN: BG12RZBB91551160353917

 

Банка ДСК ЕАД

В лева: BG37STSA93000020393383