Спонсорирайте семейства в нужда и деца в риск от изоставяне

Рискът от изоставяне може да бъде следствие на много фактори, от които никой от нас не е застрахован: болест на родителя, бедност на родителя, недостатъчни родителски умения, болест или проблематичност на децата, временна загуба на трудоспособност и/или временна безработност на родителя и много други.

Чрез намеса на наш сътрудник и специалистите, с които работим ние възстановяваме способността на родителите да отглеждат и възпитават пълноценно децата си. Освен професионалната помощ която е основен и решаваш елемент, за да постигнем целите си ние подпомагаме нуждаещите се семейства и деца и материално. Освен цялостната работа и проследяване на всеки случай, примери за помощта която оказваме (материална и нематериална) са плащане на такса за детска градина, училищни пособия, помощ за интеграция на детето в училищна среда, помощ за езикова интеграция на деца, психолог, логопед, закупуване на дърва и плащане на битови сметки, транспорт до болница и поемане на медицински разходи и много други, всяка според индивидуалните случаи, с които имаме работа.

99% от случаите с които работим са успешни – след нашата интервенция децата остават в биологичното си семейство!

От 2007 година досега Центровете са помогнали на повече от 4000 деца и родители (около 400 на година) и имат многобройни успехи, които могат да послужат за добра основа за публичност и които при интерес от ваша страна ще споделим.

Примерни спонсорски пакети. Темите и нивата, описани по-долу са индикативни – при заявен интерес SOS Детски селища България ще изработи индивидуален спонсорски пакет и план, съобразен с нуждите на Вашата компания.

Спонсорство на семейства и деца в риск 20 000 лева/година

 • Обект на подкрепата – успешно израстване и развитие на 100 деца в риск -умения за самостоятелност, подобряване на комуникацията, преодоляване на кризи в поведението
 • Цел на подкрепата – покриване на част от разходите за възнаграждение на екип от специалисти : социални работници – водещи на случаи, психолог, педагог/логопед
 • Възможност за посещение в Центъра и среща с екипа;
 • Възможност за участие в групово мероприятие – тренинг на деца в Центъра
 • Възможност за срещи и съвместни фирмени инициативи с децата от подкрепяния SOS Център – 2 бр.
 • 1 годишно – информация за различни житейски истории и промяната след нашата намеса + финансов отчет за разходи
 • На това ниво вие ставате Платинен Партньор на SOS Детски селища България

Спонсорство на семейства и деца в риск 10 000 лева/година

 • Обект на подкрепата – покриване на образователните нужди на 80 деца в риск от изоставяне
 • Цел на подкрепата – закупуване на учебници и учебни пособия – раници, тетрадки, помагала, спортни училищни принадлежности за училище, заплащане на такса училищен стол , заплащане на транспортна карта до училище, заплащане на такса детска градина.
 • Възможност за срещи и съвместна фирменa инициативa с децата от подкрепяната група – 1бр.
 • 1 годишно – информация за постигнати успехи в живота и развитието на децата, получаващи подкрепа + годишен финансов отчет
 • На това ниво вие ставате Златен Партньор на SOS Детски селища България

Спонсорство на семейства и деца в риск 5000 лева/година

 • Обект на подкрепата – Медицинска подкрепа и разноски за 100 деца в риск = 1 Център
 • Цел на подкрепата – покриване на разходи за лекарства по рецепта, заплащане на транспорт до медицински специалисти, заплащане на изследвания или прегледи.
 • 1 годишно – информация за различни семейства, в които подкрепата е довела до подобряване на здравето на децата + годишен финансов отчет
 • На това ниво вие ставате Сребърен Партньор на SOS Детски селища България

 

SOS Детски селища България има четири „Центъра за семейно консултиране и подкрепа“ – в София, Велико Търново, Габрово и Радомир. Дейността на тези центрове е фокусирана върху превенция на изоставянето на децата в риск да загубят грижите на своите биологичните родители. След сключване на договор с родителите, Центровете предоставят консултативна, финансова, административна и логистична подкрепа на родители, които са в риск да изоставят децата си.

 

За контакти:

Мирела Ерменкова
Корпоративни партньорства
mirela.ermenkova@sosbg.org
тел: 02 8184933, 0882859275

 

Моника Цветанова

Корпоративни партньорства

monica.tsvetanova@sosbg.org

тел: 02 818 49 33, 0882 472 798