Младежко спонсорство

SOS Младежко спонсорство е подкрепа на конкретни младежи или група от младежи от SOS младежките домове в София и/или Велико Търново.

Примерни спонсорски пакети. Темите и нивата, описани по-долу са индикативни – при заявен интерес SOS Детски селища България ще изработи индивидуален спонсорски пакет и план, съобразен с желанията на Вашата компания.

Младежко спонсорство 20 000 лева/година

Обект на подкрепата – конкретен SOS Младежки дом (10-15 младежи)

 • Цел на подкрепата – покриване разходите за трудово възнаграждение на SOS възпитателите в един SOS младежки дом.
 • Възможност за две срещи и съвместни фирмени инициативи с младежите от подкрепяния SOS младежки дом.
 • 1 годишно – информация за живота и развитието на младежите в писмен вид + годишен финансов отчет.
 • На това ниво вие ставате Платинен Партньор на SOS Детски селища България.

Младежко спонсорство 10 000 лева/година

Обект на подкрепата – конкретна група от 3-4 младежи от един SOS младежки дом, под ръководството на един SOS координиращ възпитател.

 • Цел на подкрепата – покриване разходите за трудово възнаграждение на SOS възпитателя и SOS социалния работник.
 • Възможност за една среща и съвместна фирменa инициативa с младежите от подкрепяната група.
 • 1 годишно – информация за живота и развитието на младежите в писмен вид + годишен финансов отчет.
 • На това ниво вие ставате Златен Партньор на SOS Детски селища България.

Младежко спонсорство 5000 лева/година

Обект на подкрепата – конкретен SOS Младежки дом (10-15 младежи)

 • Цел на подкрепата – покриване на разходите за трудово възнаграждение на SOS социалният работник, отговарящ за SOS Младежки дом
 • 1 годишно – информация за живота и развитието на младежите в писмен вид + годишен финансов отчет
 • На това ниво вие ставате Сребърен Партньор на SOS Детски селища България

За контакти:

Моника Цветанова

Корпоративни партньорства

monica.tsvetanova@sosbg.org

тел: 02 818 49 33, 0882 472 798

 

Мирела Ерменкова
Корпоративни партньорства
mirela.ermenkova@sosbg.org
тел: 02 8184933, 0882859275