Доброто медийно и рекламно покритие е ключов фактор за успеха на дарителските ни кампании и това, нашите послания и кауза да достигнат до широката публика. Вашата компания може да бъде наш партньор в това, включвайки SOS Детски селища България към свои рекламни, PR и маркетингови кампании. Предоставяйки безвъзмездно медийно пространство на SOS Детски селища България, компанията ви демонстрира своята социална отговорност, като едновременно с това подкрепя кампания за набиране на средства и популяризира на дейността ни.

Медийно пространствосайт