tpa-picture-64090

“Да оцветим мечтите”

Проектът “Да оцветим мечтите” е насочен към развитието на талантите и потенциала на обхванатите в програмите и проектите на SOS Детски селища България деца и младежи чрез осигуряване на възможност да посещават различни извънкласни занимания и курсове.

Една от целите, които SOS Детски селища България си поставя, е да даде възможност на всяко едно дете, за което се грижи, да развие своите възможности според заложбите и интересите, които има. Затова Сдружението се стреми да предоставя на децата и младежите достъп до разнообразни извънкласни дейности и курсове:

  • занимания по музика в певчески групи
  • изучаване на музикален инструмент
  • занимания по изобразително изкуство, включително приложни изкуства
  • спортни занимания
  • езикови курсове и др.

Реализирането на проекта “Да оцветим мечтите” ще осигури възможност на децата и младежите да посещават курсове и извънучилищни форми на занимания, като по този начин те могат, следвайки интересите и желанията си, да развият своя потенциал. С обхващането на децата и младежите в подбни форми на занимания се осмисля и ангажира пълноценно времето им извън училище, те получават нови знания и умения в различни области и развиват творческите си заложби, което е още една предпоставка за успешно бъдеще.

Подкрепете проекта “Да оцветим мечтите” с дарение онлайн http://sosbg.org/donate-now/ или чрез банков превод:

Райфайзенбанк България ЕАД – BG76RZBB91551060353913
Банка ДСК ЕАД – BG37STSA93000020393383

Инициативата се подкрепя от Гопет Транс Road_view