Това са същностните убеждения и възгледи, въз основа на които е изградена нашата организация и те са крайъгълният камък на нашия успех. Тези трайни ценности ръководят нашите действия, решения и взаимоотношения в работата ни за изпълнение на нашата мисия.

 

Решителност: Ние действаме

Ние отправихме предизвикателство към традиционните методи на грижа за осиротели деца и продължаваме да сме пионери на новаторски подходи в тази област. Ние помагаме на деца, които нямат никого към когото да се обърнат. Използвайки деликатен, но същевременно надежден подход, ние сме твърдо решени да се информираме, да се учим и да действаме в полза на децата в целия свят.

Ангажираност: Ние спазваме нашите обещания

Ние сме се посветили да помагаме на поколения от деца да имат по-добър живот. Ние постигаме това чрез подържане на трайни взаимоотношения с нашите дарители, нашите сътрудници и общностите, в които сме установени. Ние сме убедени, че поемайки дългосрочен ангажимент, ние оказваме значително и трайно въздействие.

Доверие: Ние си вярваме един на друг

Ние вярваме в способностите и потенциала на всеки един от нас. Ние взаимно се поддържаме и уважаваме, и създаваме среда, в която можем да посрещнем с увереност нашите отговорности. В атмосфера на доверие ние сме вдъхновени да споделяме нашия опит и да се учим един от друг.

Отговорност: Ние сме надеждни партньори

За времето от 1949 година ние изградихме фундамент на доверие с дарители, правителства и други партньори, които ни поддържат в нашето дело. Най-голямата ни отговорност е да гарантираме благополучие на децата чрез осигуряване на високи професионални стандарти на грижа за тях. За осъществяване на това ние сме се aнгажирали да използваме всички средства и ресурси разумно, с уважение и отговорност.