Всеки има отговорността да защитава децата от всички форми на злоупотреба, пренебрегване, експлоатация, насилие и дискриминация. Политиката за защита на детето представя позицията и разбирането на SOS Children’s Villages International и в частност на Сдружение SOS Детски селища България, относно защитата на детето от насилие, като специално внимание е обърнато на вътрешните механизми за превенция и реагиране на насилие над дете, за което се грижим в SOS Детски селища България. Всеки работещ в организацията познава и се ръководи в ежедневните си отговорности от Политиката за защита на детето.

В съответствие с Политиката за защита на детето SOS Children’s Villages International разработи Етичен Кодекс, за да подкрепи, разпространи и гарантира най-високите стандарти на етично и професионално поведение сред всички служители и хора, свързани с организацията. Нещо повече, този документ е създаден и с цел да предпази служителите и сътрудниците ни от неверни обвинения за неправилно поведение спрямо деца. Етичният Кодекс е отговорност на всеки назначен служител, в договорни отношения или в друга официална връзка със Сдружение SOS Детски селища България.