Сдружение SOS Детски селища България се стреми да работи съвместно с различни партньори на национално и местно равнище, с цел обединяване на усилията ни и постигане на възможно най-добрите резултати в работата ни, насочена към грижа за деца и младежи в риск и подкрепа на техните семейства.

За постигането на тази цел ние се стремим да работим в тясно партньорство и сътрудничество с държавните и местни структури и с различни неправителствени организации по проблеми, засягащи правата и потребностите на децата и семействата, с които работим.

Към момента Сдружение SOS Детски селища България е член на Национална Мрежа за децата и Българска платформа за международно развитие.