Управителен съвет

Управителният съвет се състои от Председател, Заместник-председател и седем члена в състав:

Росен Господинов Коларов – Председател

Веселин Николов Комитов  – Заместник-председател

Никола Атанасов Николов

Наташка Дакева Данова

Силвия Илиева Цветанска

Момчил Василев Анастасов

Тотко Мисробов Татьозов

Том Малвет – Представител на SOS Children’s Villages International

Елжбиета Янчур – Представител на SOS Children’s Villages International

Сдружението се представлява от Председателя на Управителния съвет.

Съгласно чл. 10 от Устава на Сдружението и Правилника за организация дейността на Управителния съвет, оперативната дейност на Сдружението SOS Детски селища България се ръководи от Национален офис и Национален изпълнителен директор.

Пламен Стоянов – Национален изпълнителен директор