Ние създаваме семейства за нуждаещи се деца, ние им помагаме да формират своето бъдеще и участваме в развитието на местните им общности.

Ние създаваме семейства за нуждаещи се деца

Ние работим за деца, които са осиротели, изоставени, или чиито семейства не са в състояние да се грижат за тях. Ние даваме на тези деца възможността да изградят дълготрайни връзки в едно семейство.

Нашият семеен подход в SOS – детското селище се основава на четири принципа:

  • всяко дете има нужда от майка
  • най-естествено расте с братя и сестри
  • в тяхна собствена къща и в селище
  • в среда на взаимопомощ

Ние им помагаме да формират своето бъдеще

Ние даваме възможност на децата да живеят съобразно с тяхната култура и религия, и да бъдат активни членове на обществото.

Ние помагаме на децата да осъзнаят и изразят своите индивидуални способности, интереси и таланти.

Ние осигуряваме условия на децата да получат образование и умения, от каквито те се нуждаят, за да имат успех и бъдат полезни членове на обществото.

Ние участваме в развитието на местните общности

Ние участваме в живота на местната общност и посрещаме нуждите от социално развитие на най-уязвимите деца и младежи в обществото.

Ние изграждаме центрове и програми, чиято цел е да укрепят семействата и да предотвратят изоставянето на деца

Ние сътрудничим с членове на общността за осигуряване на образование и медицински грижи и се отзоваваме при критични ситуации.