Ние се грижим за деца, останали без родителска грижа, и за деца в риск да загубят подкрепата на своите родители. Гарантираме спазването на правата на децата и уважаваме достойнството им.

Селището като концепция за подходяща за деца среда

Концепцията за SOS детско селище е характерна за нашата програма. Работейки и живеейки заедно,  SOS семействата поемат споделена отговорност за децата си.

Селището представлява:

 • Среда, в която децата  живеят и се развиват
 • Място, където семействата и децата живеят заедно и се чувстват у дома  си
 • Изграждане на връзки и съседски взаимоотношения в среда, внимателно пригодена за деца
 • Целенасочен интерес към нуждите и грижите на децата
 • Постоянство.

Дом

SOS Детски селища гарантира на децата дом, където:

 • да се чувстват добре и да се развиват като личности
 • нуждите им биват забелязани и се вземат на сериозно
 • живеят в среда на стабилни и надеждни връзки
 • могат да градят връзки, основани на доверие
 • могат да живеят и да споделят с околните
 • винаги могат да се завърнат.

Семейство

Семейството във всичките си разнообразни форми е ядрото на обществото. То осигурява най-добрата и най-сигурна среда за личностното и социално развитие на детето. Семейните идеали включват сигурност и безопасност, любов и усещане за принадлежност, както и духовен и емоционален обмен между поколенията.

SOS Детски селища не замества биологичното семейство да детето. Ние уважаваме корените на всяко дете и затова отдаваме особено значение на както на културния, така и на биологичния му произход. Като ги придружаваме по пътя им, ние помагаме на децата да разберат по-добре собствената си история и да я използват като ресурс.

Братя и сестри, детската общност

Братята и сестрите трябва да останат заедно, за да изградят дълготрайна емоционална привързаност. Децата без родители откриват семейната подкрепа, за която копнеят, в своите братя и сестри. По тази причина SOS Детски селища прави всичко възможно да гарантира съвместно съжителство на биологичните братя и сестри.

Животът и времето, прекарано с други деца, са също толкова важни, защото насърчават децата да общуват и да създават приятелства. Като играят заедно,  децата преоткриват уважението към себе си и радостта от живота, които е тяхна по право. Животът в рамките на общност с много други деца понякога създава трудности, но е много важен за изграждането на ключови социални умения.

Майчинството

Марката на SOS Детски селища е пряко свързана с архетипното значение на майката. Майката е символ на любов, закрила, сигурност и подкрепа в развитието на децата. Тя е в основата на семейството.

Освен биологичните родители, важната роля на възрастни в живота на децата играят и SOS-майките и SOS-семейните двойки. В нашите програми за подкрепа на семейството пък се стремим да помагаме на възрастните на открият и развият гореспоменатите умения – независимо дали ще са майки, бащи или други хора, осигуряващи грижа.

SOS Детски селища съзнателно обръща еднакво внимание на радостите и трудностите в майчинството. Един от основните приоритети на организацията е да укрепи позицията на жените в гражданското общество. Чрез пример и подкрепа ние насърчаваме жените да играят активна роля в изграждането на средата, в която живеят децата, както в квартала, така и в общността.

Образование и личностен растеж

SOS Детски селища помага на децата да открият и развият индивидуалните си умения, интереси и таланти, насърчава ги да развиват творческите си дарби. По този начин разкриваме пред тях поле за търсене и експерименти и им предлагаме необходимата ориентация. Ясно определените структури и добрият пример от страна възрастните им осигуряват сигурност и стабилна основа. Децата участват пряко във вземането на решенията, които ще се отразят на живота и бъдещето им. Насърчаваме ги да вземат дейно участие в собственото си развитие. Децата трябва да растат в общност. Трябва да имат възможността на допринасят за тази общност и да изпитат ползата от живота сред други хора.

Целта ни е да направим така, че всяко дете да се превърне в млад възрастен, способен да си проправи път, достатъчно смел да се изправи лице в лице с живота и подготвен да поеме отговорност за собствените си действия пред обществото.

Щастливи моменти от детството

Независимо от възрастта, пола и културата, детството е специален етап от живота на всеки човек. То е ценно само по себе си и определя насоката на бъдещия ни живот. SOS Детски селища осигурява рамката за едно детство, което взема под внимание нуждите на детето. Имайки предвид често травматичното минало много от децата в SOS Детските селища, за нас е изключително важно да отново да пробудим радостта им от живота и да се възползваме максимално от възможностите и средата на детето.

Детство сред културно разнообразие

SOS Детски селища уважават произхода и културата на всяко едно дете. Всяко човешко същество трябва да има възможността само да формира убежденията, вярата и духовността си. В същото време децата се учат да разбират и уважават мненията на околните.