Консултант набиране на средства за кампанията “Една прегръдка не топли цял живот”

 

Кои сме ние?

SOS Детски селища България е част от голямото международно семейство SOS Children’s Villages International, което се грижи за близо 1,000,000 деца в 134 страни по света. Организацията е с 26-годишно присъствие в страната и 67 години международен опит като част от SOS Children’s Villages International.

В продължение на четвърт век SOS Детски селища България осигурява семейство и здравословна среда за развитието и израстването на лишени от родителска грижа деца и такива, които са в риск да загубят закрилата на своите родители. Чрез своите интегрирани програми „SOS Детско селище“ в двете локации София-Перник и В.Търново-Габрово-Трявна организацията предлага семеен тип грижа за деца и младежи, лишени от такава, както и подкрепа на семейството.

Какво предлагаме?

 • Възможност да станете част от една от най-големите неправителствени сдружения с международно ноу-хау в грижата за деца;
 • Обучения, свързани с професионалното ви и личностно развитие;
 • Ясен път за кариерното Ви израстване;
 • Твърдо възнаграждение и бонуси, обвързани с постигнатите резултати;
 • Възможност да създавате контакти сред най-големите компании;
 • Възможност да допринасяте за социална кауза;
 • Възможност да работите в приятелска среда;
 • Възможност да работите на смени на различни локации.

Какво ще очакваме от Вас?

 • Да се срещате и разговаряте с потенциални дарители (SOS Приятели);
 • Да постигате заложените цели;
 • Да бъдете лицето на кампанията;
 • Да бъдете мотивиран и отговорен към поетите ангажименти.
 • Да имате поне 1 година опит в директните продажби
 • Да сте завършили поне средно образование
 • Висше образование свързано с продажби и маркетинг ще се смята за предимство
 • Да притежавате добри комуникативни умения
 • Да имате позитивно отношение
 • Да имате възможност за започване веднага

Ако споделяте нашата кауза, ще очакваме вашите актуална автобиография на български език и мотивационно писмо на vasil.dimitrov@sosbg.org, отговарящо на въпроса:

“Какво би ме направило най-успешният консултант набиране на средства?“.

Предоставените от вас данни ще бъдат разгледани конфиденциално.

Ако сте сред избраните кандидати, ние ще се свържем с вас.

Стани част от нашия отбор, за да дадем заедно пълен с обич дом за всяко дете!

 

 

***

СЪТРУДНИК СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ –  ВЪЗПИТАТЕЛ

в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания
(SOS Младежки дом – ул. „Ильо войвода“ № 4)
 
гр. Велико Търново

От Вас се очаква:

• Да осъществявате пряка социална и педагогическа работа  с децата и младежите, настанени в ЦНСТ II – SOS Младежки дом ул. „Ильо войвода“ № 4;
• Да осъществявате контакти с организации и институции, имащи отношение към развитието на децата и защита на най-добрия им интерес;
• Да създавате организация за поддържане на домакинското ежедневие;
• Да организирате свободното време на децата и младежите;
• Да поддържате контакти с родители, роднини и близки на децата и младежите;
• Да участвате активно във всички дейности на ЦНСТ II – SOS Младежки дом ул. „Ильо войвода“ № 4 и да изпълнявате други дейности, възложени от ръководството.

 

Предлагаме:

• Динамична и интересна работа в неправителствена организация с мотивиран и деен екип
• Възможности за допълнително обучение и професионално развитие в рамките на организацията

 

Изисквания към кандидатите:

• Висше образование в областта на социалните или педагогическите науки
• Познаване особеностите на детската и юношеската възраст и професионален опит в работа с деца и юноши (младежи и девойки)
• Умения за работа в екип
• Добро познаване на социалното законодателство в сферата на услугите за деца
• Компютърни умения /Microsoft Office, Internet/
• Готовност за работа на смени по график

 

Необходими документи за кандидатстване:

•Мотивационно писмо
•Автобиография
•Копие от диплом за завършена образователна степен и допълнителни квалификации
•Препоръка от минала месторабота

Позициите са отворени за служители на Сдружението и за кандидати извън организацията.
Кандидати от подпредставения пол (мъже) ще бъдат предпочитани при равни други условия.
Срок за подаване на документи: 31 октомври 2017 г. Кандидатите с одобрени документи ще бъдат поканени за интервю

Лице за контакт: Биляна Соколова, e-mail; bilyana.sokolova@sosbg.org, тел. 062/604 960 мобилен 0884 669 042