20120604_Katia

04/06/2012 – В началото на май 2012 г. Община Велико Търново и Регионална Здравна Инспекция В.Търново обявиха конкурс за творби от естествени или отпадъчни продукти, в който да участват ученици от 5 до 8 клас. За да осигури участието на деца, подкрепяни от Центъра, в интересния конкурс, за да ги мотивира и накара да повярват с силите си, екипът на Центъра организира групов тренинг по креативно мислене. Включиха се 8 деца, а в изработването на няколкото пана и дървена оградка с не по-малък захлас работиха и майките им. От първоначалното „Не мога!” до спечеленото трето място за Катя и братчето и Веско останаха срещите на семейството със социалните работници, въпросите „Ще успеят ли нашите деца?”, желанието да дадем шанс за повишаване на самочувствието. Радостта на Катя и Веско и на майката Юлия са от своя страна наградата на екипа. И увереността, че подкрепата в Центъра е била навременна и значима.

Публикувано в: Новини