4-500-x-180

21/06/2017 – На 13 юни SOS Центърът за обществена подкрепа в Перник отпразнува своя двоен юбилей – 10 години Програма „Подкрепа на семейството“ и 1 година SOS Център за обществена подкрепа Перник. Събитието се състоя в Общинския комплекс Дворец на културата в Перник.

На празника присъстваха колеги, приятели, партньори и съмишленици. Събитието уважиха колеги от SOS Център за обществена подкрепа „Шанс“ в София, Център за обществена подкрепа към Община Перник, Фондация „П. У. Л. С“, ДЦДУ и ЦНСТДМУППМГ, партньори от РДСП гр. Перник, Дирекция “Социално подпомагане“ гр. Перник и гр. Радомир, Регионална здравна инспекция, психолози, педагози, ресурсни учители от училищата и детските градини на територията на общините Перник и Радомир и членове на Общото събрание на Сдружение SOS Детски селища България.

Модератор на събитието беше Вяра Венева. Екипът на SOS Центъра получи поздравления от Мариян Дянков, Директор Програма SOS Детско селище София-Перник. Ръководителят на SOS Центъра за обществена подкрепа в Перник – Димитрина Димитрова представи презентация за дейността на SOS Центъра през изминалите десет години. Екипът на SOS Центъра е работил и работи на територията на общините Радомир, Земен, Ковачевци, Брезник и Перник.

Програмата „Подкрепа на семейството“ стартира своята дейност през 2007 г., като през януари 2008 г. бе разкрита социалната услуга Център за обществена подкрепа в град Радомир. Целта на SOS Центъра бе да подкрепи семействата да развият своя капацитет за закрила и грижа за техните деца. Дейността бе насочена към предоставянето на индивидуална и групова работа с деца от 0 до 18 години, които целят развитие и подобряване на уменията за комуникация и социално общуване. Дейността на SOS Центъра на територията на град Радомир продължи осем години.

През месец април 2016 г. програмата „Подкрепа на семейството“ продължи дейността си на територията на община Перник, като бе разкрит SOS Център за обществена подкрепа. Екипът на SOS Центъра подкрепя деца и семейства и на територията на Община Брезник чрез мобилни социални услуги.

От месец януари 2008 г. досега от социалните услуги, които предоставя екипът, са се възползвали 622 деца, 480 родители и 329 семейства. Екипа на SOS Центъра за обществена подкрепа в Перник включва ръководител на услугата, двама психолози, четирима социални работника, логопед и педагог.

Публикувано в: Новини